Vánoční Vídeň

690 

290 Kč pro děti do 15 let.

Termíny: 28. prosince 2020

Popis

Program: odjezd v brzkých ranních hodinách (v cca 5 hod z Jeseníku), dopoledne příjezd do Vídně, pěší pro-hlídka historického centra města s průvodcem, osobní volno, odjezd zpět, návrat ve večerních hodinách.